Naše služby

Instalatérství - vodo, topo, plyn

* Dodávka a montáž vodoinstalace, ústředního vytápění a plynoinstalace formou "na klíč" včetně projektové dokumentace a všech příslušných revizí.

Zednické práce související s prováděnými pracemi

* Výstavba šachtic, jímek, septiku, opravy porušených komunikací, opravy stávající a výstavba nové kanalizace, včetne dodávek materiálu.

Zemní práce

* Provádíme buď strojově nebo ručně, možnost použití i speciálních strojů.

Monitoring kanalizace

* Monitoring tv kamerou vystavení technické zprávy s možností videozáznamu.

Čištění kanalizace

* Čistíme všechny typy kanalizace až do DN 250, svislé i vodorovné. Dále čistíme odpady, dřezy, WC, dvorní a kanalizační vpustě, deštové svody atd. Práce provádíme elektromechanickými spirálami.

Manuální čištění žump

* Provádíme do kontejneru s následnou likvidací na skládkách odpadu.
* Nátěry žump a septiků.

Provádění zkoušek nepropustnosti

* Provádění zkoušek nepropustnosti a tlakové zkoušky kanalizace
a mnohé další práce, které souvisí se stavební činností.


Copyright ˆ 2007-2012 ART OF PRODUCTION, Česká Republika. Veškerá práva vyhrazena.