Manuální čištění žump

* Provádíme do kontejneru s následnou likvidací na skládkách odpadu.
* Nátěry žump a septiků.


 

Copyright ˆ 2007-2012 ART OF PRODUCTION, Česká Republika. Veškerá práva vyhrazena.