Zednické práce

Zednické práce související s prováděnými pracemi

* Výstavba šachtic, jímek, septiku, opravy porušených komunikací, opravy stávající a výstavba nové kanalizace, včetne dodávek materiálu.


Copyright ˆ 2007-2012 ART OF PRODUCTION, Česká Republika. Veškerá práva vyhrazena.